Wznowienie wydawania Gorzowskiej Karty Mieszkańca

Drodzy Rodzice !!! W związku ze wznowieniem od dnia 18.05.2020r. wydawania przez Urząd Miasta Gorzowa Wlkp.  Gorzowskiej Karty Mieszkańca, rodziców/opiekunów prawnych, którzy złożyli oświadczenia o posiadaniu uprawnień wynikających z posiadania karty w miesiącu kwietniu i maju br. prosimy o dostarczenie w terminie 7 dni kopii aktualnej Gorzowskiej Karty Mieszkańca dziecka uczęszczającego do żłobka. Kserokopię karty […]

Otwieramy Żłobek od 11.05.2020

Drodzy Rodzice, Informujemy, iż Prezydent Gorzowa Jacek Wójciki podjął decyzję, że publiczne żłobki i przedszkola w mieście będą otwarte od poniedziałku 11 maja 2020r. z zachowaniem obostrzeń. Możliwość przyprowadzenia dziecka do żłobka (w miesiącu maju) dotyczy osób, które zadeklarowały obecność dziecka w dniu 30.04.2020r. W placówce będzie obowiązywał reżim sanitarny.  Zgodnie z wytycznymi GIS w […]

Informacja w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania żłobków miejskich

Drodzy rodzice, Informuję , iż zgodnie z Zarządzeniem Nr 100/II/2020 Prezydenta Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 05 maja 2020r. w okresie od 6 maja 2020r. do 10 maja 2020r. ograniczono funkcjonowanie żłobków miejskich, polegające na zawieszeniu sprawowania opieki oraz prowadzenia zajęć opiekuńczo- wychowawczych i edukacyjnych. Dalsze informacje wkrótce…. 31493_ZPM-100-II-2020   Pozdrawiam serdecznie Joanna Morman

Informacja w sprawie opłat za maj 2020 roku

Drodzy Rodzice !!! w związku z trwającymi pracami nad możliwością nie pobierania opłat za pobyt dziecka w żłobku w miesiącu maju 2020r., szczegółowe informacje oraz wysokość opłat za żłobek zostaną podane w przyszłym tygodniu. Pozdrawiamy