Zawieszenie zajęć w grupie IV- informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego

Decyzją organu prowadzącego  oraz w uzgodnieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem  Sanitarnym w Gorzowie Wlkp. w grupie IV do dnia 16.10.2020r. zostało zawieszone uczęszczanie dzieci do żłobka oraz objęcie ich  nadzorem epidemiologicznym. Szczegółowe informacje w dołączonym piśmie Państwowego Powiatowego Inspektora  Sanitarnego w Gorzowie Wlkp. pismo-do-żłobka