Zawieszenie uczęszczania do żłobka dzieci z grupy II

Decyzją organu prowadzącego i w konsultacji z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Gorzowie Wlkp. w dniach 22.10-23.10.2020 zostają zawieszone zajęcia dla dzieci z grupy II. Wraz z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Gorzowie Wlkp. uprzejmie wyjaśniamy, z uwagi na styczność dziecka z grupy II z osobą z potwierdzonym wynikiem dodatnim w kierunku COVID-19, mając na […]