Kontynuacja pobytu dzieci w żłobku w roku szkolnym 2023/2024

Szanowni Rodzice !!! dzieci kontynuujących pobyt w żłobku w roku szkolnym 2023/2024. Zgodnie z § 4 ust. 14 Uchwały Nr V/74/2019 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie utworzenia Żłobka Miejskiego, dla którego organem prowadzącym jest Miasto Gorzów oraz nadania statutu  (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z 2019 roku, poz.695), zmienionej […]