Nowe „Wytyczne przeciwepidemiczne GIS” dla żłobków z dnia 19.11.2020r.

Drodzy Rodzice,

informujemy, iż zostały wprowadzone nowe Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 19 listopada 2020  dla dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – V aktualizacja

Wytyczne_GIS_przedszkola_i_zlobki-V_aktualizacja-23.11.2020

Do żłobka mogą nadal uczęszczać wszystkie dzieci zapisane do żłobka.

W placówce wciąż obowiązuje reżim sanitarny. 

Prosimy o zapoznanie się z obowiązującą WEWNĘTRZNĄ PROCEDURĄ BEZPIECZEŃSTWA NA TERENIE ŻŁOBKA MIEJSKIEGO NR 4. procedury 20.11.2020r

Warunkiem przyjęcia dziecka do żłobka jest podpisanie przez rodziców/opiekunów prawnych:

Oświadczenia proszę  pozostawić w Grupach lub odesłać na adres e-mail: kontakt@zlobek-gorzow.pl

 Do placówki wchodzimy w maseczkach, rękawiczkach (zapewnianych we własnym zakresie) lub dezynfekujemy ręce, zachowując dystans społeczny min. 1,5 metra.

Przed wejściem obowiązkowo dezynfekujemy ręce lub zakładamy rękawiczki.

 W związku z tym, że w szatni obowiązuje ograniczona ilość osób (1 rodzic + dziecko/dzieci), a przed wejściem do placówki nastąpi pomiar temperatury (obowiązkowy), prosimy o odpowiednie zaplanowanie przyprowadzania dziecka oraz sprawne przebieranie pociechy w szatni.

Dzieci przyprowadzamy do godz. 8:00. Prosimy o punktualność.

Do placówki może wejść tylko rodzic z dzieckiem/dziećmi uczęszczającym do żłobka.

Wprowadzając dziecko na salę prosimy używać dzwonka i poczekać na linii wyznaczonej przed salą.

Informujemy, że kontakt z dyrekcją, intendentem oraz opiekunami jest możliwy wyłącznie telefonicznie/mailowo (tel. 536 305 658, e-mail: kontakt@zlobek-gorzow.pl) – w godzinach pracy żłobka – 6.30-16.30.

Telefony na poszczególne grupy:

Grupa I –  577 128 001

Grupa II – 577 128 002

Grupa III – 577 122 003

Grupa IV – 577 124 004

Drodzy rodzice, obowiązują takie jak do tej pory godziny pracy żłobka: 6.30-16.30.

Pozdrawiamy i do zobaczenia

Post Author: Autor