Bieżący rok szkolny

Szczegółowe informacje na stronie placówki www.zlobek-gorzow.pl