Nabór do żłobka

Rekrutacja

Żłobek Miejski nr 4  informuje, iż nabór do żłobka na każdy rok szkolny odbywać się będzie z wykorzystaniem systemu elektronicznego.

Zapraszamy rodziców do zapoznania się z ofertą placówki oraz zasadami rekrutacji na stronie https://nabor-kandydat.edukacja.gorzow.pl/gorzow/News.

Jednocześnie informujemy, że zakładka „zgłoś kandydaturę” będzie aktywna od 15 do 30 kwietnia każdego roku, zgodnie  z terminem rekrutacji do żłobka.