Przyjmowanie i załatwianie spraw

Dyrektor: Dorota Fabianowicz

Dyrektor Żłobka Miejskiego Nr 4 jest do dyspozycji  rodziców:

codziennie w godzinach 9.00-12.00 po uprzednim kontakcie telefonicznym