Rozpoczęcie roku żłobkowego 2021/2022 – informacje

Szanowni Rodzice,  Kochane Maluszki   !!! Informujemy, że w nowym roku żłobkowym 2021/2022 w placówce nadal obowiązują procedury bezpieczeństwa,  których przestrzeganie pozwoli na bezpieczne funkcjonowanie w czasie zagrożenia koronawirusem. Zależy nam, aby pobyt Państwa dzieci w żłobku  przebiegał bez lęku i niepokoju, dlatego warto wcześniej przygotować się do przyjścia do żłobka, co zapewni poczucie bezpieczeństwa i […]

INFORMACJA DLA RODZICÓW DZIECI PRZYJĘTYCH OD 01. WRZEŚNIA 2021r. – DZIEŃ ADAPTACYJNO-INFORMACYJNY

Dzień adaptacyjno-informacyjny dla dzieci nowo przyjętych do Żłobka Miejskiego nr 4 od 01. września 2021r., odbędzie się 28.07.2021r. (środa) o godzinie 10:00 w siedzibie żłobka. Przypominamy, że w dalszym ciągu na terenie żłobka obowiązuje  reżim sanitarny. Prosimy o zapoznanie się z  WEWNĘTRZNĄ PROCEDURĄ BEZPIECZEŃSTWA NA TERENIE ŻŁOBKA MIEJSKIEGO NR 4. procedury 20.11.2020r  http://http://www.zlobek-gorzow.pl/24174-2/ Każdy rodzic […]

Informacja dla rodziców dzieci przyjętych do żłobka od dnia 01.09.2021

DRODZY RODZICE w dniach 24 – 25 maja 2021r. (poniedziałek-wtorek) w godz. 9.00-14.00 (w gabinecie Dyrektora lub Intendenta) zapraszamy po odbiór umów o świadczenie usług oraz potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do żłobka od dnia 01 września 2021r. OBECNOŚĆ JEST OBOWIĄZKOWA !!!!! W przypadku braku potwierdzenia woli przyjęcia dziecka do żłobka, kandydat zostaje skreślony z listy […]

Rekrutacja do Projektu „Mamo, tato wróć do pracy”

Rekrutacja do Żłobka Miejskiego Nr 2 w ramach Projektu „Mamo, tato wróć do pracy”   W ramach Projektu „Mamo, tato wróć do pracy” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach: Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 w ramach: Osi priorytetowej 6. Regionalny rynek pracy. Działanie 6.4 Powrót na rynek pracy osób sprawujących […]

Ograniczenie funkcjonowania żłobków w dniach od 29.03.2021r. do 09.04.2021r.

Szanowni Rodzice / Prawni Opiekunowie! Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 26 marca 2021r., w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w okresie od dnia 27 marca 2021 r. do dnia 11 kwietnia 2021 r. na obszarze kraju […]

Konkurs na karmnik dla ptaków

KOCHANI RODZICE! Wszystkich chętnych zapraszamy do udziału w konkursie pt. „Karmnik dla ptaków.” Konkurs polega na wykonaniu dowolną metodą karmników przez rodziców wraz z dziećmi. Gotowe karmniki prosimy o pozostawienie w swojej grupie do 10.02.2021 r. Dla uczestników przewidywane są nagrody. Po zakończeniu konkursu karmniki  zostaną zawieszone na terenie Żłobka.

Nowe „Wytyczne przeciwepidemiczne GIS” dla żłobków z dnia 19.11.2020r.

Drodzy Rodzice, informujemy, iż zostały wprowadzone nowe Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 19 listopada 2020  dla dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – V aktualizacja Wytyczne_GIS_przedszkola_i_zlobki-V_aktualizacja-23.11.2020 Do żłobka mogą nadal uczęszczać wszystkie dzieci zapisane do żłobka. W […]