Płatności – czerwiec 2022

Lista płatności czerwiec 2022 grupa 1 Lista płatności czerwiec 2022 grupa 2 Lista płatności czerwiec 2022 grupa 3 Lista obecności czerwiec 2022 grupa 4

Kontynuacja pobytu dzieci w żłobku w roku szkolnym 2022/2023

Szanowni Rodzice !!! dzieci kontynuujących pobyt w żłobku w roku szkolnym 2022/2023. Zgodnie z § 4 ust. 14 Uchwały Nr V/74/2019 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie utworzenia Żłobka Miejskiego, dla którego organem prowadzącym jest Miasto Gorzów oraz nadania statutu  (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z 2019 roku, poz.695), zmienionej […]

Płatności – luty 2022

Lista płatności grupa1 luty 2022 Lista płatności grupa2 luty 2022 Lista płatności grupa3 luty 2022 Lista płatności grupa4 luty 2022

Częściowe zawieszenie zajęć w GRUPIE I (Pszczółki) przedłużone do 03.02.2022

Szanowni Państwo, w związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną w Żłobku Miejskim nr 4 przy ul. Maczka 23 w Gorzowie Wlkp., polegającą na bliskim kontakcie dzieci oraz pracowników z kolejną osobą, u której potwierdzono badaniem zakażenie koronawirusem SARS-CoV-2, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gorzowie Wlkp. obejmuje dzieci z grupy I – ,,Pszczółki”, uczestniczące w zajęciach opiekuńczo […]

Czasowe zawieszenie zajęć w grupie I (Pszczółki) w okresie od 28.01.2022 do 31.01.2022 lub 01.02.2022 (w zależności od ostatniego kontaktu z osobą, u której potwierdzono badaniem zakażenie koronawirusem SARS-CoV-2)

Szanowni Państwo, w związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną w Żłobku Miejskim nr 4 przy ul. Maczka 23 w Gorzowie Wlkp., polegającą na bliskim kontakcie dzieci oraz pracowników z osobą, u której potwierdzono badaniem zakażenie koronawirusem SARS-CoV-2, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gorzowie Wlkp. obejmuje dzieci z grupy I – ,,Pszczółki” uczestniczące w zajęciach opiekuńczo – […]

Rodzinny Kapitał Opiekuńczy – informacje część 2 (POLSKI ŁAD)

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 17 listopada 2021r.  o rodzinnym kapitale opiekuńczym (Dz.U.z 2021r., poz.2270). Co z rodzicami dzieci, które nie zostaną objęte wsparciem w/w ustawy? W 2022 r. w ramach Polskiego Ładu przewidziano tu dofinansowanie do opłat za żłobek, klub dziecięcy lub dziennego opiekuna. Dofinansowanie do żłobka w wysokości 400 zł miesięcznie ma być przekazywane bezpośrednio […]