Zawieszenie uczęszczania do  żłobka dzieci z grupy III

Decyzją organu prowadzącego i w konsultacji z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Gorzowie Wlkp. w dniach 23.10-26.10.2020 zostają zawieszone zajęcia dla dzieci z grupy III i objęcie ich wraz ze wszystkimi domownikami kwarantanną. Przedstawiciele Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej będą się z Państwem w tej sprawie kontaktować osobiście. Wraz z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Gorzowie Wlkp. uprzejmie […]

Zawieszenie uczęszczania do żłobka dzieci z grupy II

Decyzją organu prowadzącego i w konsultacji z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Gorzowie Wlkp. w dniach 22.10-23.10.2020 zostają zawieszone zajęcia dla dzieci z grupy II. Wraz z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Gorzowie Wlkp. uprzejmie wyjaśniamy, z uwagi na styczność dziecka z grupy II z osobą z potwierdzonym wynikiem dodatnim w kierunku COVID-19, mając na […]

WYKAZ UROCZYSTOŚCI/AKTYWNOŚCI ŻŁOBKA MIEJSKIEGO NR 4 W GORZOWIE WLKP.

WYKAZ UROCZYSTOŚCI/AKTYWNOŚCI ŻŁOBKA MIEJSKIEGO NR 4 W GORZOWIE WLKP. ROK ŻŁOBKOWY 2020/2021 Ze względu na obecną sytuację sanitarno-epidemiologiczną w kraju i naszym regionie zajęcia będą prowadzone w grupach.   Lp. NAZWA UROCZYSTOŚCI/AKTYWNOŚCI Termin realizacji 1. Rozpoczęcie zajęć – adaptacja dzieci w grupach. Wspólne zabawy. Zajęcia o tematyce jesiennej – dzieci poznają piosenki, słuchają bajeczek i […]

Zawieszenie zajęć w grupie IV- informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego

Decyzją organu prowadzącego  oraz w uzgodnieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem  Sanitarnym w Gorzowie Wlkp. w grupie IV do dnia 16.10.2020r. zostało zawieszone uczęszczanie dzieci do żłobka oraz objęcie ich  nadzorem epidemiologicznym. Szczegółowe informacje w dołączonym piśmie Państwowego Powiatowego Inspektora  Sanitarnego w Gorzowie Wlkp. pismo-do-żłobka

Ubezpieczenie grupowe dzieci

SZANOWNI RODZICE DZIECI, uczęszczających do Żłobka Miejskiego nr 4 w Gorzowie Wlkp. Przypominamy, że dokonany został wybór oferty ubezpieczenia grupowego Państwa dzieci w TU Generali S.A., zaakceptowanego przez Żłobek Miejski nr 4 w Gorzowie Wlkp. w porozumieniu z rodzicami, reprezentującymi poszczególne grupy podopiecznych placówki. Polisa jest ważna od 01-09-2020 do 31-08-2021r., a ochrona ubezpieczeniowa obejmuje […]

Informacja dla Rodziców absolwentów/dzieci z roku żłobkowego 2019/2020

Prosimy o wypełnienie załączonego oświadczenia,  dotyczącego możliwości dokonania zwrotu opłat za miesiąc lipiec 2020. Do Rodziców, których sprawa dotyczy,  została wysłana wiadomość sms. Podpisany przez Państwa dokument prosimy dostarczyć do żłobka (w terminie do  25.09.2020r.), wrzucając go do skrzynki pocztowej , zamontowanej na ogrodzeniu lub przesłać zeskanowany na adres e-mail  intendent@zlobek-gorzow.pl   oświadczenie zwrot na […]