Drodzy Rodzice!

od dnia 27.04.2020 roku do 03.05.2020

ŻŁOBEK JEST ZAMKNIĘTY

Zmiana zamknięcia placówki jest podyktowana Rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Dz.U. poz. 747 z dnia 23 kwietnia 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania form opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Rozporządzenie MR,PiPS Dz.U. poz. 747

w związku z aktualną sytuacją epidemii w kraju i trosce o zdrowie Państwa oraz pracowników Żłobka Miejskiego nr 4, w dalszym ciągu Żłobek Miejski nr 4 będzie nieczynny dla interesantów, natomiast nie przerywa pracy. Kontakt z dyrektorem jest możliwy przede wszystkim elektronicznie lub telefonicznie.

Korespondencja mailowa, telefoniczna będzie w najbliższym czasie najbezpieczniejszą formą kontaktu.

Kontakt telefoniczny z Żłobkiem Miejskim nr 4 – 536-305-658

Kontakt mailowy – dyrektor@zlobek-gorzow.pl

Post Author: Autor