Informacja dla Rodziców absolwentów/dzieci z roku żłobkowego 2019/2020

Prosimy o wypełnienie załączonego oświadczenia,  dotyczącego możliwości dokonania zwrotu opłat za miesiąc lipiec 2020. Do Rodziców, których sprawa dotyczy,  została wysłana wiadomość sms. Podpisany przez Państwa dokument prosimy dostarczyć do żłobka (w terminie do  25.09.2020r.), wrzucając go do skrzynki pocztowej , zamontowanej na ogrodzeniu lub przesłać zeskanowany na adres e-mail  intendent@zlobek-gorzow.pl

 

oświadczenie zwrot na konto dla Rodziców 2020,

Post Author: Autor