Nowe Wytyczne sanitarne od 06.07.2020r.

Drodzy Rodzice,

Informujemy, iż GIS wprowadził nowe Wytyczne przeciwepidemiczne dla żłobków.

Od dnia 7 lipca br. do żłobka mogą uczęszczać wszystkie dzieci zapisane do żłobka.

W placówce nadal obowiązuje reżim sanitarny. 

Prosimy o zapoznanie się z obowiązującą WEWNĘTRZNĄ PROCEDURĄ BEZPIECZEŃSTWA NA TERENIE ŻŁOBKA MIEJSKIEGO NR 4 .WEWNĘTRZNE PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA – ŻM4

Warunkiem przyjęcia dziecka do żłobka (od dnia 06.07.2020r. ) jest podpisanie przez rodziców/opiekunów prawnych:

UWAGA !!!! – zaktualizowaną procedurę (załącznik nr 1) podpisują również osoby, które uczęszczają do żłobka od 11.05.2020r.

Oświadczenia proszę odesłać na adres e-mail: kontakt@zlobek-gorzow.pl lub pozostawić w skrzynce pocztowej (umieszczonej na bramie do budynku) – najpóźniej przed przyprowadzeniem dziecka do żłobka w dniu 06.07.2020r.

 Do placówki wchodzimy w maseczkach, rękawiczkach (zapewnianych we własnym zakresie) lub dezynfekujemy ręce – oraz zachowując dystans społeczny min. 2 metry.

Przed wejściem obowiązkowo dezynfekujemy ręce lub zakładamy rękawiczki.

 W związku z tym, że w szatni obowiązuje ograniczona ilość osób (1 rodzic + dziecko/dzieci), a przed wejściem do placówki nastąpi pomiar temperatury (obowiązkowy), prosimy o odpowiednie zaplanowanie przyprowadzania dziecka oraz sprawne przebieranie pociechy w szatni.

Dzieci przyprowadzamy do godz. 8:00. Prosimy o punktualność.

Do placówki może wejść tylko rodzic z dzieckiem/dziećmi uczęszczającym do żłobka.

Wprowadzając dziecko na salę prosimy używać dzwonka i poczekać na linii wyznaczonej przed salą.

Informujemy, że kontakt z dyrekcją, intendentem oraz opiekunami jest możliwy wyłącznie telefonicznie/mailowo (tel. 536 305 658, e-mail: kontakt@zlobek-gorzow.pl) – w godzinach pracy żłobka – 6.30-16.30.

Telefony na poszczególne grupy:

Grupa I –  577 128 001

Grupa II – 577 128 002

Grupa III – 577 122 003

Grupa IV – 577 124 004

Drodzy rodzice, obowiązują takie jak do tej pory godziny pracy żłobka: 6.30-16.30.

Pozdrawiamy i do zobaczenia

Post Author: Autor