Informacja dla Rodziców, posiadających Gorzowską Kartę Mieszkańca

Szanowni Rodzice!!!

Bardzo prosimy o weryfikację terminu ważności Gorzowskiej Karty Mieszkańca, określonej na rewersie poprzez miesiąc oznaczony liczbą rzymską.  Aby dokonać przedłużenia należy udać się do Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp., w miesiącu, w którym jej termin dobiega końca, po czym dostarczyć uaktualniony dokument do Intendenta.

Wraz z wnioskiem o przedłużenie ważności Gorzowskiej Karty Mieszkańca należy przedłożyć do wglądu PIT za poprzedni rok, rozliczony w gorzowskim Urzędzie Skarbowym, ze wskazaniem naszego miasta jako swojego miejsca zamieszkania. PIT powinien posiadać potwierdzenie (pieczątka – tzw. prezentata) złożenia go w Urzędzie Skarbowym, a w przypadku rozliczania podatku przez Internet, należy przedstawić UPO.
Działanie takie jest niezbędne, aby zachować ciągłość w korzystaniu z ulg i zniżek w opłatach za pobyt dziecka w żłobku.

Pozdrawiamy serdecznie

Post Author: Autor