Kadra

W Żłobku Miejskim nr 4 zatrudnionych jest 30 osób.