Nasz Żłobek

„Wychowawca, który nie wtłacza, a wyzwala, nie ciągnie, a wznosi, nie ugniata, a kształtuje, nie dyktuje, a uczy, nie żąda, a zapytuje, przeżyje wraz z dzieckiem wiele natchnionych chwil..” Janusz Korczak

 

W naszym żłobku tworzymy warunki do wszechstronnego i harmonijnego rozwoju poznawczego, społecznego, fizycznego i emocjonalnego dzieci, a co za tym idzie dajemy możliwość do kształtowania i rozwoju osobowości, rozwijania interakcji społecznych, nauki samodzielności, kształtowania poczucia własnej wartości, a także umiejętności rozpoznawania i nazywania własnych emocji. Dlatego pobyt dziecka w żłobku to pozytywne doświadczenie.

W naszym żłobku jest to możliwe, ponieważ

 • zapewniamy najlepszą opiekę;
 • gwarantujemy bezpieczną i przyjazną atmosferę;
 • stawiamy na różnorodne metody pracy z wykorzystaniem zabawek, pomocy dydaktycznych i specjalistycznego sprzętu;
 • organizujemy warsztaty metodą globalnego czytania Glenna Domana, umuzykalniające, kulinarne, ogólnorozwojowe oraz dogoterapię;
 • codziennie przeprowadzamy zajęcia edukacyjne oraz zabawy rozwijające sferę fizyczną, doskonalące małą i dużą motorykę;
 • dbamy o naukę dobrych nawyków i czynności samoobsługowych. Uczymy życzliwości, wzajemnego szacunku oraz społecznie akceptowanych wartości i zachowań.
 • każda z grup ma do dyspozycji salę zabaw, sypialnię, łazienkę dla dzieci, szatnię oraz pomieszczenia kuchenne;
 • sale zabaw są kolorowe i wyposażone w różnorodne zabawki edukacyjne, dostosowane do wieku i potrzeb dzieci. Sprzyjają one rozwojowi intelektualnemu, poznawczemu i społecznemu dzieci;
 • celebrujemy święta rodzinne i państwowe, jak również angażujemy się w akcje społeczne, m.in. „Cała Polska Czyta Dzieciom”
 • posiadamy duży plac zabaw, który jest przystosowany do dzieci w wieku żłobkowym i umożliwia przeprowadzanie zabaw na świeżym powietrzu;
 • teren wokół żłobka jest otoczony zielenią, a w przyszłości planujemy założyć żłobkowy warzywniak;
 • na terenie żłobka jest ustawiony fikoland, wyposażony w basen z kolorowymi kulkami, zabawki sensoryczne, miękkie bujaki i dziecięce samochody.

 

…powodów jest jeszcze więcej… 🙂