Otwieramy Żłobek od 11.05.2020

Drodzy Rodzice,

Informujemy, iż Prezydent Gorzowa Jacek Wójciki podjął decyzję, że publiczne żłobki i przedszkola w mieście będą otwarte od poniedziałku 11 maja 2020r. z zachowaniem obostrzeń.

Możliwość przyprowadzenia dziecka do żłobka (w miesiącu maju) dotyczy osób, które zadeklarowały obecność dziecka w dniu 30.04.2020r.

W placówce będzie obowiązywał reżim sanitarny.  Zgodnie z wytycznymi GIS w placówce może przebywać jednocześnie 48 dzieci (po 12 w każdej grupie).

Prosimy o zapoznanie się z obowiązującą WEWNĘTRZNĄ PROCEDURĄ BEZPIECZEŃSTWA NA TERENIE ŻŁOBKA MIEJSKIEGO NR 4

WEWNĘTRZNE PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA

Warunkiem przyjęcia dziecka do żłobka (od dnia 11.05.2020r. ) jest podpisanie przez rodziców/opiekunów prawnych:

Oświadczenia proszę odesłać na adres e-mail: dyrektor@zlobek-gorzow.pl lub pozostawić w skrzynce pocztowej (umieszczonej na ogrodzeniu budynku) – najpóźniej przed przyprowadzeniem dziecka do żłobka w dniu 11.05.2020r.

Do placówki wchodzimy w maseczkach, rękawiczkach (zapewnianych we własnym zakresie) oraz zachowując dystans społeczny min. 2 metry.

Przed wejściem obowiązkowo dezynfekujemy ręce.

 W związku z tym, że w szatni obowiązuje ograniczona ilość osób (1 rodzic + dziecko/dzieci), a przed wejściem do placówki nastąpi pomiar temperatury (obowiązkowy), prosimy o odpowiednie zaplanowanie przyprowadzania dziecka oraz sprawne przebieranie pociechy w szatni.

Jednocześnie w żłobku mogą przebywać 6 osób dorosłych (niebędące pracownikami żłobka).

Dzieci przyprowadzamy do godz. 8:00. Prosimy o punktualność.

Do placówki może wejść tylko rodzic z dzieckiem uczęszczającym do żłobka.

Wprowadzając dziecko na salę prosimy używać dzwonka i poczekać na linii wyznaczonej przed salą.

Informujemy, że kontakt z dyrekcją, intendentem oraz opiekunami jest możliwy wyłącznie telefonicznie/mailowo (tel. 536305658, e-mail: dyrektor@zlobek-gorzow.pl) – w godzinach pracy żłobka – 6.30-16.30.

Telefony na poszczególne grupy:

Grupa I –  577 128 001

Grupa II – 577 128 002

Grupa III – 577 122 003

Grupa IV – 577 124 004

Drodzy rodzice, będą obowiązywały takie jak do tej pory godziny pracy żłobka: 6.30-16.30.

Pozdrawiamy i do zobaczenia

 

Post Author: Autor