Program Szczepień Ochronnych – informacje dla Rodziców/Prawnych Opiekunów

Szanowni Państwo, prezentujemy  informację, zachęcającą do szczepień ochronnych dzieci w ramach Programu Szczepień Ochronnych.

Szczegółowe plakaty znajdują się na gazetkach w budynku żłobka – w holu głównym i przy drzwiach wejściowych do poszczególnych grup. Zachęcamy do zapoznania się z informacjami.

Co to jest Program Szczepień Ochronnych?
Program Szczepień Ochronnych to oficjalny dokument, publikowany każdego roku w Dzienniku Urzędowym Głównego Inspektora Sanitarnego, który określa, jakie szczepienia i w jakim wieku należy podać w ramach tzw. szczepień obowiązkowych. Zawiera także spis wszystkich szczepień zalecanych, z podaniem komu i dlaczego należy je rekomendować.

Co to są szczepienia obowiązkowe?
Szczepienia obowiązkowe należy podać dziecku dziecku w określonym wieku i w określonym schemacie, opisanym w Programie Szczepień Ochronnych jako tzw. Kalendarz szczepień. Realizuje się je najczęściej w poradni podstawowej opieki zdrowotnej (POZ). Szczepionki zakupione są ze środków publicznych. Pacjent nie płaci ani za szczepionki, ani za badanie kwalifikacyjne i wykonanie szczepienia. Szczepienia obowiązkowe mogą być również realizowane przy pomocy innych szczepionek, niż te dostępne bezpłatnie w poradni POZ. Wówczas koszt szczepionki pokrywa rodzic/ opiekun dziecka.

Jakie szczepienia są w Polsce obowiązkowe?
Do obowiązkowych szczepień, zgodnie z Programem Szczepień Ochronnych, należą szczepienia przeciw:

 • gruźlicy (BCG),
 • wirusowemu zapaleniu wątroby typu B (HBV),
 • błonicy,
 • tężcowi i krztuścowi (DTP),
 • poliomyelitis (IPV),
 • Haemophilus influenzae typu b (Hib),
 • pneumokokom (PCV),
 • odrze,
 • śwince i różyczce(MMR)
 • przeciw rotawirusom (RV).Dla wybranych grup dzieci obowiązkowe jest także szczepienie przeciw ospie wietrznej.

  Co to są szczepienia zalecane?

  Szczepienia zalecane to szczepienia nieujęte w programie obowiązkowym, co nie oznacza, że są mniej
  ważne. Szczepienia te także zabezpieczają przed groźnymi chorobami i ich powikłaniami. Rekomenduje
  się je w danym wieku lub z określonych wskazań zdrowotnych. Koszt szczepionki w tym przypadku
  pokrywa sam pacjent lub rodzic/opiekun dziecka.

  Jakie szczepienia są w Polsce zalecane?

  Do szczepień zalecanych, zgodnie z Programem Szczepień Ochronnych, należą szczepienia przeciw:
 • meningokokom,
 • ospie wietrznej,
 • wirusowemu zapaleniu wątroby typu A (HAV),
 • grypie,
 • wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV),
 • kleszczowemu zapaleniu mózgu (KZM).
  Do szczepień odpłatnych należą także tzw.szczepionki wysoce skojarzone przeciw:
 • błonicy,
 • tężcowi,
 • krztuścowi,
 • poliomyelitis,
 • Haemophilus influenzae typu b (Hib)
 •  wirusowemu zapaleniu wątroby typu B (HBV).
  W zależności od tego czy chronią przed 5 czy przed 6 chorobami zakaźnymi określa się je potocznie jako „5w1” lub „6w1”.

  W jaki sposób powstaje odporność po podaniu szczepienia?

  Główny mechanizm, dający odporność po szczepieniu polega na produkowaniu przez układ immunologiczny
  specjalnych przeciwciał i komórek odpornościowych. Obecne w organizmie, będą skutecznie walczyć
  w przypadku kontaktu z bakterią czy wirusem w przyszłości. Mówimy o nich, że są swoiste, co oznacza, że są
  skierowane przeciw konkretnemu drobnoustrojowi. Badania pokazują, że nawet małe niemowlęta czy
  wcześniaki są w stanie produkować takie przeciwciała po szczepieniu i w ten sposób uniknąć groźnych dla ich
  życia i zdrowia infekcji.

Post Author: Autor