Rekrutacja

Nabór dzieci do Żłobka Miejskiego Nr 4 odbywa się od 1 do 31 marca każdego roku kalendarzowego.

Szczegóły rekrutacji określa:

  1. Uchwała Rady Miasta Gorzowa Wlkp. Nr XXXIX/462/2017  z dnia 24 stycznia 2017 r. w sprawie nadania Statutu Żłobka Miejskiego Nr 4w Gorzowie Wlkp.;
  2. Zarządzenie Dyrektora Żłobka Miejskiego Nr 4 w Gorzowie Wlkp. z dnia 1 lutego 2018 roku w sprawie wprowadzenia zasad rekrutacji dzieci do Żłobka Miejskiego Nr 4 oraz powołania Komisji Rekrutacyjnej.

Naborem do żłobka objęte są dzieci w wieku od ukończenia 20 tygodnia życia do ukończenia 3 roku życia.

„Karta zgłoszenia dziecka do żłobka” jest do pobrania w BIP żłobka lub bezpośrednio w placówce.

Należy ją składać w terminie do 1 do 31 marca każdego roku w godzinach (6.30-16.00). Dzieci przyjmowane są na cały etap edukacji żłobkowej.

W przypadku zwolnienia się miejsc w żłobku w poszczególnych grupach wiekowych w ciągu roku nabór do żłobka odbywa się z listy dzieci nieprzyjętych do żłobka.

Zapraszamy serdecznie.