Rekrutacja

Żłobek Miejski nr 4  informuje, iż nabór do żłobka na każdy rok  odbywać się będzie z wykorzystaniem systemu elektronicznego.

Zapraszamy rodziców do zapoznania się z ofertą placówki oraz zasadami rekrutacji na stronie http://www.eurzad.gorzow.pl/

Należy przejść do zakładki Edukacja, a następnie Nabory (do żłobka).

Jednocześnie informujemy, że zakładka „zgłoś kandydaturę” będzie aktywna od 15 do 30 kwietnia każdego roku, zgodnie  z terminem rekrutacji do Żłobka.

Harmonogram  Rekrutacji 2020/2021

Lp. Zadanie Termin
1. Elektroniczne składanie kart zgłoszenia dziecka do żłobka przez rodziców/ opiekunów prawnych od 15 do 30 kwietnia
2. Składanie wersji papierowej kart zgłoszenia dziecka do żłobka przez rodziców/ opiekunów prawnych wraz z dokumentami potwierdzającymi daną sytuację od 15 do 30 czerwca
3. Weryfikacja kart zgłoszenia od 01 do 07 lipca
4. Wywieszenie w żłobku następujących list dzieci:1)   przyjętych na nowy rok szkolny;2)   nieprzyjętych;3)   odrzuconych z przyczyn formalnych. od 08 do 15 lipca
5. Zebranie z rodzicami od 16 do 20 lipca

(obecność obowiązkowa )

6. Zawieranie umów określających szczegółowe zasady korzystania ze żłobka z rodzicami/opiekunami prawnymi do 31 lipca

Podstawowe dokumenty