Rozpoczęcie roku żłobkowego 2021/2022 – informacje

Szanowni Rodzice,  Kochane Maluszki   !!!

 • Informujemy, że w nowym roku żłobkowym 2021/2022 w placówce nadal obowiązują procedury bezpieczeństwa,  których przestrzeganie pozwoli na bezpieczne funkcjonowanie w czasie zagrożenia koronawirusem.
 • Zależy nam, aby pobyt Państwa dzieci w żłobku  przebiegał bez lęku i niepokoju, dlatego warto wcześniej przygotować się do przyjścia do żłobka, co zapewni poczucie bezpieczeństwa i zaoszczędzi niepotrzebnego stresu.
 • Zapewniamy, że placówka dokona wszelkich starań i wdroży taki system opieki, który zapewni bezpieczny pobyt Państwa Dzieci w żłobku. Instytucja jest w pełni przygotowana pod względem wdrożonego reżimu sanitarnego zgodnie z aktualnymi wytycznymi GIS.
 • Poniżej przedstawiamy szczegółowe wytyczne dla rodziców/opiekunów, prosimy o zapoznanie się  i ich przestrzeganie. Prosimy również o zapoznanie się z procedurami obowiązującymi na terenie żłobka procedury-20.11.2020r.
 1. Przyprowadzając i odbierając dziecko zachowaj dystans społeczny w odniesieniu do pracowników placówki żłobka oraz innych rodziców i dzieci wynoszący minimum 1,5 metra.
 2. Dzieci przyprowadzane są do godziny 8.00.
 3. Zasłoń usta i nos, załóż rękawiczki lub zdezynfekuj ręce za pomocą dostępnego przy wejściu płynu dezynfekującego oznaczonego instrukcją.
 4. Przyprowadź do żłobka wyłącznie zdrowe dziecko – bez objawów chorobowych.
 5. Dzieci należy przyprowadzać i odbierać do/z placówki wyłącznie przez osoby zdrowe.
 6. Poproś opiekuna dzwonkiem umieszczonym przy szatni grupy, do której chodzi Państwa dziecko.
 7. W dniu przyjścia dziecka do żłobka należy dostarczyć opiekunowi grupy wypełnione i podpisane dokumenty – oświadczenia(druki do pobrania poniżej).
 8. Zadbaj o to, by dziecko było dobrze przygotowane do przyjścia do żłobka – porozmawiaj z nim,  miej świadomość, że może być trudno. Cenne wskazówki o adaptacji dziecka znajdziesz pod linkiem (proszę kliknąć w tytuł poniżej)

  Rozpoczęcie roku żłobkowego 2021/2022 – adaptacja dziecka w żłobku

Pliki do pobrania:

Wytyczne_GIS_przedszkola_i_żłobki-V_aktualizacja-23.11.2020

procedury 23.11.2020r_ (002)

załącznik-nr-1-oświadczenia-rodziców

załącznik-nr-2-oświadczenie-osób-przyprowadzających-dzieci (5)

 

Do zobaczenia 🙂

Post Author: Autor