Tekst łatwy do czytania (ETR)

Informacja o Żłobku Miejskim nr 4 w Gorzowie Wielkopolskim w języku łatwym do czytania ETR (EASY TO READ)

Żłobek Miejski nr 4 znajduje się w Gorzowie Wielkopolskim przy ul. Generała Stanisława Maczka 23. Żłobek jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 6:30 do 16:30.

 

To jest wejście do budynku żłobka wraz z podjazdem dla osób niepełnosprawnych oraz wózków dziecięcych.

Żłobek jest częściowo dostępny dla osób z niepełnosprawnościami.

Budynek jest parterowy.

Przed wejściem do żłobka, przy bramce głównej ogrodzenia, są wyznaczone miejsca do parkowania samochodów dla osób niepełnosprawnych.

Wejście do budynku ma ograniczenie w postaci jednego stopnia.

Przed wejściem jest boczny podjazd dla osób niepełnosprawnych i wózków dziecięcych. Wejście jest odpowiednio szerokie dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim.

Nie ma toalet dla osób niepełnosprawnych.

 

To jest parking samochodowy z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych.

 

Czym zajmuje się żłobek?

Żłobek sprawuje opiekę nad dziećmi w wieku od 20 tygodnia życia do ukończenia trzeciego roku życia. Jest tu 121 miejsc dla dzieci.

W ramach opieki realizowane są funkcje: opiekuńcza, wychowawcza oraz edukacyjna.

Zadania żłobka, polegają na:

– zapewnieniu dziecku opieki w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych;

– zagwarantowaniu dziecku właściwej opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej, przez prowadzenie zajęć zabawowych z elementami edukacji, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka;

– prowadzeniu zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych, uwzględniających rozwój psychomotoryczny dziecka, właściwych do wieku dziecka.

Kontakt ze żłobkiem– załatwianie sprawy

Aby załatwić sprawę możesz:

– wysłać e-mail na adres dyrektor@zlobek-gorzow.pl,

– zadzwonić pod numer telefonu 536305658,

– przynieść pismo do siedziby żłobka w Gorzowie Wlkp. przy ulicy Generała Stanisława Maczka 23 i wrzucić je do skrzynki pocztowej znajdującej się na ogrodzeniu budynku żłobka,

– napisać pismo i wysłać je na adres:

Żłobek Miejski nr 4 w Gorzowie Wlkp.

ul. Generała Stanisława Maczka 23

66-400 Gorzów Wielkopolski

– przyjść do żłobka i spotkać się z dyrektorem po uprzednim kontakcie telefonicznym lub

– przyjść do żłobka i spotkać się z intendentem w godzinach jego pracy od 7:00 do 15:00.

Drzwi do żłobka otwierane są ręcznie. Należy nacisnąć dzwonek lub domofon, aby ktoś je otworzył. Kiedy wyjdzie pracownik, możesz zadać pytanie na interesujący Cię temat.

Gdzie jest dzwonek?

Dzwonek jest przy drzwiach, na ścianie po lewej stronie.

Gdzie jest domofon?

Za pierwszymi drzwiami wejścia głównego, przed kolejnymi drzwiami po lewej stronie.

Wszystkie informacje o Żłobku Miejskim nr 4 w Gorzowie Wielkopolskim można znaleźć na stronie internetowej: http://www.zlobek-gorzow.pl/ oraz Biuletynie Informacji Publicznej http://www.zlobek-gorzow.pl/bip/

Numery telefonów do wszystkich grup w żłobku są na stronie internetowej: http://www.zlobek-gorzow.pl/kontakt/