Wyniki Rekrutacji

Drodzy Rodzice !!!

Wyniki rekrutacji zostaną wywieszone na tablicy ogłoszeń w korytarzu żłobka w dniu 08.07.2020r. od godz. 9.00.

Zapraszamy

Post Author: Autor