WYNIKI REKRUTACJI NA NOWY ROK SZKOLNY 2022/2023

Szanowni Rodzice !

Informujemy, że wyniki naboru na rok szkolny 2022/2023 zostaną wywieszone na drzwiach wejściowych do żłobka od godz. 8.00 dnia 16 maja 2022 r(poniedziałek).

Jednocześnie informujemy, iż w dniu 25 maja 2022r. (środa) o godz. 16.30

odbędzie się obowiązkowe zebranie rodziców dzieci przyjętych (obecność obowiązkowa).

Nieusprawiedliwiona nieobecność na zebraniu spowoduje skreślenie dziecka z listy dzieci przyjętych.

 Serdecznie zapraszamy !!!

Post Author: Autor