Wznowienie wydawania Gorzowskiej Karty Mieszkańca

Drodzy Rodzice !!!

W związku ze wznowieniem od dnia 18.05.2020r. wydawania przez Urząd Miasta Gorzowa Wlkp.  Gorzowskiej Karty Mieszkańca, rodziców/opiekunów prawnych, którzy złożyli oświadczenia o posiadaniu uprawnień wynikających z posiadania karty w miesiącu kwietniu i maju br. prosimy o dostarczenie w terminie 7 dni kopii aktualnej Gorzowskiej Karty Mieszkańca dziecka uczęszczającego do żłobka.

Kserokopię karty można pozostawić u Intendenta w żłobku od pon.-pt. w godz. 7.00-15.00,
przesłać na adres e-mail: intendent@zlobek-gorzow.pl   lub pozostawić w skrzynce pocztowej, zamontowanej na ogrodzeniu żłobka.

Pozdrawiamy serdecznie.

Post Author: Autor