Zawieszenie uczęszczania do żłobka dzieci z grupy I i II

Kochani Rodzice,

w związku z decyzją Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego z dnia 17 listopada 2020r. oraz zaistniałą sytuacją epidemiologiczną w żłobku, polegającą na bliskim kontakcie dzieci z osobą/opiekunką, u której stwierdzono wynik dodatni badania w kierunku wykrycia koronowirusa SARS-CoV-2 , Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gorzowie Wlkp. objął dzieci z gr. I oraz gr. II obowiązkową kwarantanną od dnia 17 listopada 2020 r., która ulega zakończeniu po 10 dniach licząc od dnia następującego po ostatnim dniu odpowiednio narażenia albo styczności, tj. od dnia 12 lub 13 listopada (właściwie Rodzice zostali już poinformowani). 

Pragniemy podkreślić, iż zgodnie ze zmianą Rozporządzenia z dnia 23.10.2020r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii kwarantanną objęte zostają tylko osoby, które były narażone na chorobę zakaźną lub pozostające w styczności ze źródłem biologicznego czynnika chorobotwórczego (w tym przypadku dzieci mające kontakt z osobą, u której stwierdzono wynik dodatni badania w kierunku wykrycia wirusa SARS-CoV-2).

Życzymy Państwu i dzieciom dużo zdrowia.

Zamieszczamy pismo PSSE.

pismo do dyrektora kwarantanna 17.11.2020

Poniżej także link do wytycznych sanitarnych obowiązujących w naszym żłobku (proszę kliknąć na wpis tytułowy).

Nowe Wytyczne sanitarne

Post Author: Autor