Zawieszenie uczęszczania do żłobka dzieci z grupy II

Kochani Rodzice,

w związku z decyzją Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego z dnia 18.02.2021r. oraz zaistniałą sytuacją epidemiologiczną w żłobku, polegającą na bliskim kontakcie dzieci z osobą/opiekunem, u którego stwierdzono wynik dodatni badania w kierunku wykrycia koronowirusa SARS-CoV-2 , Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gorzowie Wlkp. objął dzieci wraz z opiekunami z gr. II  obowiązkową kwarantanną w dniach od 18.02. 2021r. do 27.02.2021r. , która ulega zakończeniu po 10 dniach licząc od dnia następującego po ostatnim dniu odpowiednio narażenia albo styczności, tj. w dniu 17.02.2021r.

 

Przypominamy, iż zgodnie ze zmianą wynikającą z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych
ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r., poz. 2316 ze zm.), w związku z wystąpieniem stanu epidemii. kwarantanną objęte zostają tylko osoby, które były narażone na chorobę zakaźną lub pozostające w styczności ze źródłem biologicznego czynnika chorobotwórczego (w tym przypadku dzieci i opiekunowie, mający kontakt z osobą, u której stwierdzono wynik dodatni badania w kierunku wykrycia wirusa SARS-CoV-2).

Poniżej pismo PSSE

pismo do dyrektorów

Życzymy Państwu i dzieciom dużo zdrowia.

Post Author: Autor