Żłobek zastępczy-informacja

w związku z aktualną sytuacją w naszym kraju związaną z zachorowaniami na Covid-19 oraz utrzymaniem obostrzeń sanitarnych w żłobkach, zgodnie z Wytycznych przeciwepidemicznych Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 4 czerwca 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, wydanymi na podstawie art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2019r., poz. 59, oraz z 2020r., poz. 322, 374 i 567), ograniczającymi m.in. liczbę dzieci mogących uczęszczać do placówek, zaraz kontaktu dzieci z poszczególnych grup, jako dyrektorzy żłobków informujemy, iż bieżącym roku w miesiącach wakacyjnych (lipiec, sierpień) nie przewidujemy przyjęć dzieci z innych żłobków w ramach zabezpieczenia miejsc jako żłobki zastępcze.

 

 

Post Author: Autor