KARTA KONTYNUACJI POBYTU DZIECKA W ŻŁOBKU MIEJSKIM NR 4 W GORZOWIE WLKP.

Bardzo Państwa prosimy o składanie kart kontynuacji pobytu dzieci w żłobku. Deklarację należy złożyć u opiekuna grupy w nieprzekraczalnym terminie do 31.03.2021r. w godzinach pracy żłobka. Niespełnienie tego wymogu jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w żłobku w nowym roku 2021/2022. zał. 4 Karta kontunuacji_ŻM4