INFORMACJA DLA RODZICÓW DZIECI PRZYJĘTYCH OD 01. WRZEŚNIA 2021r. – DZIEŃ ADAPTACYJNO-INFORMACYJNY

Dzień adaptacyjno-informacyjny dla dzieci nowo przyjętych do Żłobka Miejskiego nr 4 od 01. września 2021r.,

odbędzie się 28.07.2021r. (środa) o godzinie 10:00 w siedzibie żłobka.

Przypominamy, że w dalszym ciągu na terenie żłobka obowiązuje  reżim sanitarny.

Prosimy o zapoznanie się z  WEWNĘTRZNĄ PROCEDURĄ BEZPIECZEŃSTWA NA TERENIE ŻŁOBKA MIEJSKIEGO NR 4. procedury 20.11.2020r  http://http://www.zlobek-gorzow.pl/24174-2/

Każdy rodzic zobowiązany jest zdezynfekować ręce przed wejściem do placówki oraz być w maseczce.

W zajęciach adaptacyjnych może wziąć udział jeden rodzic/prawny opiekun z jednym dzieckiem.

Serdecznie zapraszamy.

Do zobaczenia  🙂

Post Author: Autor